Σεμινάρια ΕΥ ΖΗΝ «4 Εποχές»

Σεμινάρια ΕΥ ΖΗΝ «4 Εποχές»

Τι σημαίνει;

Τα σεμινάρια ΕΥ ΖΗΝ «4 Εποχές» αποτελούνται από ένα σεμιναριακό κύκλο 4 βιωματικών σεμιναρίων.

Το κάθε σεμινάριο του κύκλου, ξεχωριστά, παρέχει ουσιαστική γνώση για την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας,

αλλά ως σύνολο συνθέτουν ένα εξαιρετικό μείγμα ευζωίας και ευεξίας, το οποίο παρέχεται με κατανοητό και εύκολο τρόπο.

Γίνονται μια φορά ανά εποχή, διήμερα ή τριήμερα, πάντα εκτός Αθηνών, σε ιδανικές για την κάθε εποχή τοποθεσίες και ποιοτικούς προορισμούς.

Στόχος μας να αποτελέσουν μια ανεπανάληπτη, αναζωογονητική εμπειρία, γεμάτη γνώση, ευεξία και χαρά!

Εισηγητές : Ελένη Κεραμάρη – Αλέξανδρος Δούκαρης

Εισηγητές Σεμιναρίου

Ελένη Κεραμάρη

Αλέξανδρος Δούκαρης