Πόνος εναντίον Χαράς ή Χαρά εναντίον Πόνου;

0.00

Πόνος εναντίον Χαράς ή Χαρά εναντίον Πόνου;

Τι είναι;

Ζήσε με χαρά, με αγάπη, ακόμα και ανάμεσα σε εκείνους που μισούν…

Ζήσε με χαρά, με υγεία, ακόμα και ανάμεσα στους αρρώστους…

Ζήσε με χαρά, με ειρήνη, ακόμα και ανάμεσα στους βασανισμένους….

Ζήσε με χαρά, όπως και εκείνοι που ακτινοβολούν….

Λόγια του φιλοσόφου Osho, που αγγίζουν την καρδιά μας.

Σε όλη την ανθρωπότητα, ανά τους αιώνες, φιλόσοφοι, ποιητές, συγγραφείς, μίλησαν για τη χαρά και τον πόνο.

Τι είναι όμως πόνος και τι χαρά;

Στο σεμινάριο «Πόνος εναντίον Χαράς ή Χαρά εναντίον Πόνου;» αναλύουμε τον πόνο ως έννοια και ως κατάσταση – βίωμα.

Εξετάζουμε τα είδη του , τις αιτίες που τον προκαλούν καθώς και τις βαθύτερες επιπτώσεις του.

Ζητούμενο είναι να κατανοήσουμε τον πόνο, να κατανοήσουμε την ανησυχία και την προέλευση του.

Στη συνέχεια , με απλά βήματα μαθαίνουμε πώς να εγκαταλείπουμε την κατάσταση του πόνου και να μπαίνουμε στη ΧΑΡΑ!

Ο πόνος με την χαρά είναι εντελώς αντίθετες ενέργειες.

Δεν μπορούν να συνυπάρξουν.

Όπου υπάρχει το ένα δεν μπορεί να υπάρξει το άλλο.

Ας αφήσουμε λοιπόν τον πόνο στο χθες και ας υποδεχτούμε τη χαρά στο σήμερα.

Εισηγητές Σεμιναρίου : Ελένη Κεραμάρη – Αλέξανδρος Δούκαρης

Εισηγητές Σεμιναρίου

Ελένη Κεραμάρη

Αλέξανδρος Δούκαρης