Βιωματικό σεμινάριο Μεσημβρινών

0.00

Βιωματικό σεμινάριο Μεσημβρινών

Τι είναι;

Υπάρχει μια βασική αρχή η οποία λέει:

« Εφόσον η ενέργεια κυκλοφορεί φυσιολογικά, δεν υπάρχει πόνος»

Η ομαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία της ενέργειας συνεπάγεται υγεία.

Η διαταραχή της ομαλής ροής της ενέργειας προκαλεί νόσο.

Δυστυχώς όμως η κυκλοφορία της ενέργειας δεν είναι ορατή.

Στο βιωματικό σεμινάριο μεσημβρινών κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με τους μεσημβρινούς, τα κανάλια – δρόμους από όπου η ενέργεια διοχετεύεται και κυκλοφορεί στο σώμα μας.

Μαθαίνουμε τους κύριους μεσημβρινούς, τα όργανα στα οποία αντιστοιχούν και τα συμπτώματα που δείχνουν το μπλοκάρισμα της ενέργειας στο συγκεκριμένο όργανο.

Η γνώση αυτή μας δίνει την ευκαιρία να αναγνωρίζουμε εγκαίρως τα συμπτώματα δυσαρμονίας, δηλαδή πόνου, και να τα αντιμετωπίζουμε γρήγορα & αποτελεσματικά.

Εισηγητές Σεμιναρίου: Ελένη Κεραμάρη – Αλέξανδρος Δούκαρης

Εισηγητές Σεμιναρίου

Ελένη Κεραμάρη

Αλέξανδρος Δούκαρης